Projecten

Stichting Wondem zet zich in voor meerdere projecten in Mezezo in Ethiopië op het gebied van onderwijs, schoon water en steun voor vrouwen.

Steun Ons

U kunt ons op meerdere manieren steunen, namelijk financieel én we zoeken ook naar vrijwilligers om ons te helpen.

Stichting Wondem bestrijdt de armoede in Ethiopië 

 

In Ethiopië leven naar schatting 100.000 kinderen op straat, waarvan 40.000 in Addis Ababa. Dit aantal neemt jaarlijks met 5% toe. Voornamelijk door armoede, oorlog en hongersnood zijn deze kinderen van hun familie gescheiden. Jonge meisjes van het platteland worden vaak gedwongen om naar de stad te gaan om te werken in de huishouding waarbij zij blootstaan aan uitbuiting en (seksueel) misbruik. Veel meisjes ontvluchten deze situatie en komen op straat terecht. Zij dreigen dan in de (kinder)prostitutie verzeild te raken, waarbij het risico van besmetting met hiv en hepatitis extreem hoog is. Het specifieke straatmeisjesprobleem wordt door de Ethiopische autoriteiten nog onvoldoende erkend; er is voor deze kinderen dan ook vrijwel geen opvang of hulp.

Documentaire over Stichting Wondem

Film over projecten in 2019

Er is een film gemaakt van Tefera’s bezoek aan de projecten in Ethiopië van afgelopen jaar. Hij heeft toen samen met Johanna en Rachida van Wilde Ganzen de voortgang bekeken. Uiteraard hoorde hier ook een prachtige openingsceremonie bij!

Wie is Wondem?

Wij, Tefera en Etetu Zerfu, hebben Stichting Wondem opgericht in 2010 ter nagedachtenis van onze zoon Wondem, die op 12-jarige leeftijd is overleden door een inschattingsfout in het AMC in Amsterdam.

Droom van Wondem

Wondem is vijf keer in Ethiopië geweest. Toen hij daar op bezoek was, werd hij heel erg verdrietig van de armoede om hem heen. Hij zag arme kinderen zonder eten of kleding en wilde meteen zijn eigen kleding en schoenen weggeven. Dit deed hij en daarna vroeg hij: “Papa, hoe kan ik geld verdienen voor die kinderen?” Deze vraag stelde hij bijna dagelijks.

In 2005 werd Wondem lid van de stichting Progress Integrated Community Development Organization (PICDO). Dit is een stichting in Addis Ababa voor kinderen met hiv/aids. De hele familie van Wondem stuurde iedere maand geld naar deze stichting.

Toen Wondem in mei 2008 weer in Ethiopië was met zijn vader, was hij opnieuw erg aangedaan door de situatie in Ethiopië. Zie hiernaast wat hij toen tegen zijn vader zei:

Wanneer ik groot ben zal ik mijn eigen stichting oprichten voor een beter leven van deze kinderen.

Wondem Zerfu

Zijn grote wens was om de allerarmste kinderen in Ethiopië een betere toekomst te geven. Door middel van Stichting Wondem willen wij de droom van Wondem verwezenlijken.

Steun ons met ons werk

Met uw geld kunnen wij ons werk in Ethiopië voortzetten voor een betere leefomgeving, volledig in lijn met de wens van Wondem.

Projecten

Schoolbibliotheek

Stichting Wondem zet zich primair in voor het verbeteren van het onderwijs door het bouwen van schoolbibliotheken.

Schoon water

Stichting Wondem bouwt waterputten in Mezezo en Kobastil om iedereen toegang te geven tot schoon drinkwater.

Hulp voor vrouwen

Stichting Wondem ondersteunt vrouwen met educatie, pakketten maandverband en een manier om geld te verdienen.

Mezezo

Mezezo is een kleine stad met 8.000 inwoners, gelegen op het platteland 193 km ten noordoosten van Addis Ababa, de hoofdstad van het Afrikaanse land Ethiopië. Mezezo staat er sociaal en economisch slecht voor. Vandaar dat Stichting Wondem het onderwijs en de watervoorziening financieel ondersteunt.

Vrijwilligers gevraagd!

Stichting Wondem is op zoek naar vrijwilligers. Ben jij goed in fondsenwerving, kun jij drukwerk verzorgen of wil je je anderszins inzetten voor Stichting Wondem? Neem dan contact op met Stichting Wondem. Alvast hartelijk bedankt.