Stichting Wondem heeft zich ten doel gesteld om deze problemen aan te pakken, projectmatig en gestructureerd. Sinds 2010 heeft Stichting Wondem 21 projecten uitgevoerd in en rond Mezezo en Kobastil:

In Mezezo:

 1. de bouw van de schoolbibliotheek voor de middelbare scholieren met grote studiezalen (afgerond september 2012)
 2. het verzorgen van watervoorziening op de school (afgerond februari 2013)
 3. voorzieningen om meisjes langer op school te houden en meisjesclubs in schooljaar 2012-2013
 4. de bouw van twee practicumlokalen voor natuurkunde en scheikunde (afgerond februari 2013)
 5. de bouw van een gezondheidscentrum met kraamkliniek (afgerond oktober 2014)
 6. Empowermentprojecten, schapen en kippen voor 50 alleenstaande moeders in Mezezo om eigen inkomsten kunnen generen (zodat zij hun kinderen naar school kunnen laten gaan)
 7. het ter beschikking stellen van schapen aan verzorgenden van kinderen om eigen inkomsten kunnen generen (zodat zij hun kinderen naar school kunnen laten gaan)
 8. de bouw van twee openbare toiletgebouwen met douchekamers in Mezezo (afgerond 2017)
 9. de bouw van de schoolbibliotheek voor de basisschool van Mezezo met grote studiezalen (afgerond april 2017)
 10. de bouw van kraamlogies voor gezondheidscentrum in Mezezo (afgerond maart 2021)
 11. de bouw van broodbakkerijen en inrichtingen voor mensen met beperkingen in Mezezo en Kobastil (afgerond september 2021)
 12. de bouw van 4 leslokalen voor de basisschool in Mezezo (afgerond november 2021)
 13. het ondersteunen van slachtoffers in Mezezo van de burgeroorlog (gestart in 2022)

In Kobastil

 1. de bouw van de schoolbibliotheek voor de basisschool van Kobastil met grote studiezalen (afgerond april 2017)
 2. het verzorgen van watervoorziening op de basisschool van Kobastil (afgerond april 2017)
 3. de aanleg van een modelschooltuin met eigen groenten voor de basisschool van Kobastil (afgerond 2018)
 4. Duurzaam onderhoud van de 4 waterbronnen en 2 waterputten in Kobastil (afgerond 2018)
 5. Onderwijsprojecten voor meisjes en kwetsbare leerlingen in Mezezo en Kobastil (gestart in 2020)
 6. de bouw van broodbakkerijen en inrichtingen voor mensen met beperkingen en weeskinderen in Kobastil (afgerond september 2021)
 7. het ondersteunen van slachtoffers in Kobastil van de burgeroorlog (afgerond januari 2023)

In Ambela

 1. de bouw van een bibliotheek voor de middelbare school Ambela (afgerond februari 2023).

Projecten voor 2023 t/m 2024

In de komende jaren worden de bovenstaande projecten voortgezet en geborgd door de gemeente Mezezo en Kobastil, daarbij gesteund door de stuurgroep, de adviseurs van stichting JECCDO, prof. Getnet Tadele van de Universiteit van Addis Ababa en de heer en mevrouw Zerfu van Stichting Wondem.

Centraal staat de empowerment van scholieren, meisjes, alleenstaande moeders en andere kwetsbare groepen. Ook staat de zorg centraal om kwalitatief goed toegeruste scholen te garanderen en de zorg om schoon en veilig drinkwater blijvend te bieden.

Naast de borging van bestaande projecten zullen tevens 2 nieuwe projecten gestart worden:

 1. de bouw van 10 waterputten in 8 verschillende dorpen in de buurt van Kobastil
 2. de bouw van 4 nieuwe klaslokalen voor de basisschool in Kobastil