Projecten van Stichting Wondem

Stichting Wondem heeft zich ten doel gesteld om deze problemen aan te pakken, projectmatig en gestructureerd. Sinds 2010 heeft Stichting Wondem 21 projecten uitgevoerd in en rond Mezezo en Kobastil: In Mezezo: de bouw van de schoolbibliotheek voor de middelbare...

Inzamelingsactie voor Stichting Wondem door Eyob Roding

Ik, Eyob Roding, ben ambassadeur van Stichting Wondem. De doelstelling van Stichting Wondem is om de armoede in Ethiopië te bestrijden. De stichting is vernoemd naar Wondem Zerfu, die op 12-jarige leeftijd door een inschattingsfout van het AMC om het leven kwam. Op...