Hulp voor Vrouwen

Empowerment van alleenstaande moeders in Mezezo

In Mezezo zijn veel kinderen met alleenstaande moeders. Deze moeders zijn vaak jonge vrouwen die onbedoeld moeder zijn geworden en ongetrouwd zijn gebleven. Door de zorg voor hun kind hebben zij vaak de school niet afgemaakt en kunnen zij slechts beperkt werken. Naarmate zij ouder worden, kunnen zij deze achterstanden steeds moeilijker inlopen. De kinderen van deze alleenstaande moeders lopen hierdoor een vergroot risico op armoede. Stichting Wondem is opgericht om het lot van de kinderen in Mezezo te verbeteren. Daartoe heeft zij al veel projecten uitgevoerd. Zij ziet nu de kwetsbaarheid van deze moeders. Om het lot van hun kinderen te verbeteren is investering in deze moeders noodzakelijk. En dat is het beoogde doel van dit project: het stimuleren ofwel empoweren van alleenstaande moeders zodat zij hun kinderen betere kansen in het leven kunnen bieden.

Het project helpt 50 alleenstaande moeders met hun kinderen:
1. Zij ontvangen maandverband. Hierdoor is het ook voor hen mogelijk om de gehele maand actief te zijn en niet verplicht een week per maand thuis te blijven tijdens de menstruatie.
2. Zij krijgen nu les in lezen, schrijven, hygiëne en gezondheid.
3. 40 alleenstaande moeders hebben 120 schapen gekregen.
4. 10 alleenstaande moeders hebben kippen ontvangen en materialen om lokale traditionele dranken te bereiden.

Maandverband voor 1.000 schoolmeisjes

In Mezezo worden veel kinderen om economische en sociale redenen ertoe aangezet of gedwongen om te werken. Kindarbeiders gaan niet naar school. Zij zullen dus altijd laagbetaald werk blijven doen. Kinderarbeid gaat vaak samen met mensenhandel.

Meisjes blijven tijdens hun menstruatie vaak thuis omdat zij zich alleen thuis hygiënisch kunnen verzorgen. Daardoor missen zij één week school per maand en blijven hun resultaten achter. Het gevolg is dat zij door hun ouders van school worden gehaald en moeten werken.

Stichting Wondem zorgt nu voor maandverband op school. Ook ondersteunt zij het mondig worden van meisjes door meisjesclubs op te richten. In deze clubs blijken meisjes elkaar te steunen om in te gaan tegen de beslissing van hun ouders om te stoppen met school. De schooluitval is gedaald van 47% naar 1%.

Een gezondheidscentrum voor zwangerschappen en bevallingen in Mezezo in Ethiopië

De medische voorzieningen in Mezezo waren zeer gebrekkig. Er was een klein gezondheidscentrum waar spreekuur werd gehouden. Een ziekenhuis ontbrak. Dat was 70 kilometer verderop gelegen in Debre Brihan. De kindersterfte in Mezezo was daarom ook hoog. In het kleine gezondheidscentrum was een kamer beschikbaar met twee bedden, waarop vrouwen konden bevallen. Dat was echter volstrekt onvoldoende. Er was voldoende medische staf. Apparatuur, medicijnen en verbandmiddelen waren aanwezig, maar er was geen goede ruimte voor het spreekuur, voor het begeleiden van bevallingen en voor nazorg. Dagelijks kwamen 100 vrouwen op spreekuur voor problemen met hun zwangerschap en/of voor zwangerschapscontrole. Maar ze moesten buiten op het grasveld op hun beurt wachten. Vaak werden ze daar zelfs onderzocht en behandeld. En als er meer bevallingen tegelijk waren – en dat gebeurde wekelijks – bevielen de vrouwen op datzelfde grasveld. Een verre van ideale situatie, die tot veel complicaties bij moeders en zuigelingen leidde.

Ethiopië boekt weliswaar vooruitgang, maar kent internationaal nog altijd de hoogste kraamvrouwensterfte en zuigelingensterfte; de toestand in Mezezo was nóg dramatischer. Veel moeders en baby’s stierven, terwijl dat te voorkomen was geweest.

Het was daarom hoog nodig dat er een gezondheidscentrum kwam; een gezondheidscentrum waar zwangere vrouwen terechtkunnen, zowel vóór hun bevalling, als tijdens hun bevalling, als erna. Stichting Wondem wilde daarom ook een kraamkliniek bouwen die wel voldoende capaciteit heeft voor vrouwen die komen voor zwangerschapscontrole, voor hulp bij problemen en voor hun bevalling.

Stichting Wondem heeft 80% en de gemeente Mezezo 20% van de bouw van de kraamkliniek betaald. Familie T. Zerfu is eind januari 2015 naar Mezezo in Ethiopië gegaan voor de openingsceremonie van de kraamkliniek. Er waren meer dan 2.000 inwoners bij de openingsceremonie en hun reacties waren bijzonder leuk. Er waren inwoners met speciale traditionele kleding, die liedjes zongen, dansten en een show opvoerden. De priesters van twee kerken kwamen met een speciale presentatie en maakten de dag zeer aantrekkelijk.

De nieuwe kraamkliniek heeft 1 vergaderruimte, 4 verloskamers, 2 grote kamers met 8 bedden per kamer, 1 onderzoekskamer, 1 magazijn, 2 kamers voor persoonlijke verzorging en 1 steriele kamer. Stichting Wondem heeft ook oude gebouwen opgeknapt en verbeterd. Daarnaast heeft Stichting Wondem medische materialen en kantoorbenodigdheden gekocht en aan het gezondheidscentrum van Mezezo gegeven.

Galerij van Hulp voor Vrouwen