Projecten

Stichting Wondem is in 2010 opgericht met als doel de leefomstandigheden van de kinderen in Mezezo te verbeteren zodat zij naar school kunnen gaan. Ook zet Stichting Wondem zich in voor het aanliggende dorp Kobastil. Als de situatie van de kinderen duurzaam verbeterd wordt, kunnen zij als volwassenen activiteiten ontplooien waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien en kan de stad zich verder ontwikkelen uit de armoede. Stichting Wondem heeft daarmee een duidelijke focus en haar projecten hebben een duurzame impact.

Stichting Wondem heeft zich ten doel gesteld om deze problemen aan te pakken, projectmatig en gestructureerd. Sinds 2010 heeft Stichting Wondem 14 projecten uitgevoerd in en rond Mezezo en Kobastil.

Schoolbibliotheek

Schoon water

Hulp voor vrouwen

Projecten in Mezezo

 

 1. bouw van een schoolbibliotheek voor de middelbare scholieren met grote studiezalen (afgerond september 2012)
 2. het verzorgen van watervoorziening op de school (afgerond februari 2013)
 3. voorzieningen om meisjes langer op school te houden en meisjesclubs in schooljaar 2012-2013
 4. bouw van twee practicumlokalen voor natuurkunde en scheikunde (afgerond februari 2013)
 5. bouw van een gezondheidscentrum met kraamkliniek (afgerond oktober 2014)
 6. empowermentprojecten, schapen en kippen voor 50 alleenstaande moeders om eigen inkomsten te genereren zodat zij hun kinderen naar school kunnen laten gaan
 7. ter beschikking stellen van schapen aan verzorgenden van kinderen om eigen inkomsten te genereren zodat zij de kinderen naar school kunnen laten gaan
 8. bouw van twee openbare toiletgebouwen met douchekamers (afgerond 2016)
 9. bouw van een schoolbibliotheek voor de basisschool met grote studiezalen (afgerond april 2017)
 10. onderwijsprojecten voor meisjes en kwetsbare leerlingen in Mezezo en Kobastil (gestart in 2018 en nog gaande)

Projecten in Kobastil

 

 1. bouw van een schoolbibliotheek voor de basisschool met grote studiezalen (afgerond april 2017)
 2. het verzorgen van watervoorziening op de basisschool (afgerond april 2017)
 3. aanleg van een modelschooltuin met eigen groenten voor de basisschool (afgerond 2018)
 4. duurzaam onderhoud van de waterbronnen (afgerond 2018 en 2019)

Projecten voor 2020 en 2021

 

1. De bouw van 4 nieuwe klaslokalen voor de basisschool in Mezezo

De school in Mezezo wordt bezocht door 2.000 leerlingen uit de regio. Ruim de helft van de leerlingen zijn meisjes. De school bestaat uit een basisschool met 1.200 leerlingen. De andere 800 scholieren zitten in de eerste twee klassen van de middelbare school. Zij krijgen les in 12 lokalen. De lessen worden in twee groepen gegeven: een ochtendgroep en een middaggroep. Elk lokaal wordt elk uur gemiddeld door 50 leerlingen bezocht.

Het huidige gebouw is in 1974 opgeleverd en is inmiddels volledig versleten. Het heeft 35 jaar dienst gedaan en is nu dringend toe aan vervanging. Er zijn gaten in de muren en plafonds, wat betekent dat er regen in de klas komt. Bovendien is het erg koud en donker in de klaslokalen.

De totale kosten van dit project zijn begroot op € 65.000.

2. De bouw van een kraamlogies met 3 kamers in Mezezo

In 2020 wil Stichting Wondem een kraamlogies bouwen met de volgende ruimtes:

 • individuele kamers waar zwangere vrouwen en hun verzorgers een maand kunnen verblijven in afwachting van hun bevalling
 • 1 keuken waar gekookt kan worden
 • 1 kamer met toilet en wasgelegenheid waar gewassen kan worden

Ook het gebrek aan apparatuur zal opgelost moeten worden. Het gaat hier om de volgende apparatuur:

 • bloeddrukmeters
 • otoscopen
 • laboratoriumcentrifuges
 • onderzoeksbedden
 • speciale bedden voor zwangere vrouwen
 • onderzoekslampen
 • medische schoonmaakartikelen
 • microscopen

De totale kosten van dit project zijn begroot op € 34.000.

3. De realisatie van een broodbakkerij die wordt geëxploiteerd door de gehandicapten, de aankoop van dieren en het ontplooien van activiteiten voor alleenstaande moeders in Mezezo en Kobastil om inkomsten te genereren

In Mezezo en Kobastil waren er in 2018 in totaal 201 gehandicapte mensen. Het aantal gehandicapte vrouwen is 99 en het aantal gehandicapte mannen is 102. Dit aantal is in het afgelopen decennium ongeveer constant gebleven en het is de verwachting dat dit aantal ook in de komende jaren zo rond de 200 zal blijven.

De vereniging van gehandicapten in Mezezo zet zich in voor het opzetten en uitvoeren van ontwikkelingsprogramma’s voor deze gehandicapte mensen in Mezezo en omgeving. De vereniging van gehandicapten is actief in het gehele Tarmaber Woreda Mezezo Sub District. Deze vereniging zet zich in voor het vergroten van de opleidingsmogelijkheden voor jongeren en volwassenen met een handicap, zowel op institutioneel als op gemeenschapsniveau. Zij ontwikkelt programma’s en activiteiten samen met de lokale gemeenschappen om deze opleidingsmogelijkheden toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.

De totale kosten van dit project zijn begroot op € 36.700.

Projecten voor 2018 en 2019


In de komende jaren worden de bovenstaande projecten voortgezet en geborgd door de gemeenten Mezezo en Kobastil, daarbij gesteund door een stuurgroep, de adviseurs van Stichting Wondem.

Naast de borging van bestaande projecten zullen tevens 3 nieuwe projecten gestart worden:

Waterbronnen

Duurzame revisie van de waterbronnen in Kobastil.

De totale kosten om 7 waterbronnen duurzaam te reviseren en te voorzien van structurele voorzieningen voor langdurige, storingsvrije, besmettingsvrije en gegarandeerde aanvoer van water zijn begroot op € 33.500.

Projecten op basisschool

Aanleg van een model-schooltuin met eigen groenten en bouw van een schoolcafetaria op de basisschool van Kobastil.

De initiatieven die Stichting Wondem in 2018 en 2019 op de basisschool in Kobastil zal ontplooien zijn dan ook:

 • Het eerste initiatief is de aanleg van de modelschooltuin met 40 bedden. Op elk perceel zullen gewassen verbouwd gaan worden met verschillende teeltmethoden.
 • Het tweede initiatief is om een schoolcafetaria te bouwen en in te richten waarin de gewasopbrengsten dagelijks verwerkt worden tot maaltijden voor de leerlingen, met name de arme leerlingen.

De totale kosten van alle projecten zijn begroot op € 41.000.

Empowerment

Onderwijsprojecten voor meisjes en kwetsbare leerlingen in Mezezo en Kobastil.

In 2018 en 2019 gaan we verder op de ingeslagen weg. We gaan door met empowerment. Maar ook gaan we drie zaken oppakken:

 • verdere verstrekking van maandverband in Mezezo en Kobastil
 • bijlessen aan schoolkinderen met een handicap en aan arme schoolkinderen in Mezezo en Kobastil
 • boeken en computers voor de scholen in Mezezo en Kobastil

De totale kosten van de drie projecten zijn begroot op € 30.000.