Schoolbibliotheek

De bouw van twee bibliotheken en de aanschaf van schoolboeken in Mezezo en Kobastil in Ethiopië

In 2012 is een bibliotheek met studiezalen gebouwd voor de kinderen in de twee hoogste klassen van de middelbare school in Mezezo. In deze bibliotheek zijn nu dagelijks 500 kinderen aan het studeren. Vanuit deze positieve resultaten was het plan gerezen om ook een bibliotheek voor de basisschoolkinderen te bouwen. Een plek waar zij rustig kunnen zitten om wat huiswerk te maken of te lezen. De bibliotheken voor de basisscholen van Mezezo en Kobastil zijn nu klaar.

Dankzij Wilde Ganzen, andere donateurs en fondsen hebben Mezezo en Kobastil nu een bibliotheek met boeken, tafels, stoelen en kasten.

De bouw en inrichting van een schoolbibliotheek

Het eerste project was de bouw van de schoolbibliotheek in 2012. Dat heeft Stichting Wondem samen uitgevoerd met Partners in the Horn of Africa. Stichting Wondem heeft in samenwerking met haar partner de bibliotheek voorzien van 1.280 boeken. De schoolbibliotheek is 7 dagen per week open en dagelijks maken gemiddeld 500 leerlingen er intensief gebruik van. Voor de Cito-toets van 2013 is maar liefst 72% van de leerlingen geslaagd.

Een nieuw schoollaboratorium bestaande uit twee lokalen

Stichting Wondem heeft samen met haar partners twee practicumlokalen gebouwd, omdat daar sterke behoefte aan was. Eén voor natuurkunde en één voor scheikunde en biologie. In mei 2013 zijn deze praktijklokalen opgeleverd en de heer Zerfu heeft die eind juli officieel geopend. De lokalen zijn in dezelfde stijl gebouwd als de bibliotheek. De kosten zijn daardoor bescheiden gebleven. De bouw is uitgevoerd met lokale inzet. Door deze twee lokalen is de school in staat om haar leerlingen ook praktijklessen te geven. Natuurkunde-, biologie- en scheikundeproeven kunnen dan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden in plaats van alleen maar op het bord uitgelegd te worden.

Galerij van Schoolbibliotheek