Schoon water

Bouw van openbare toiletten en douchekamers

Een groot probleem in Mezezo was het gebrek aan openbare toiletten. Dit had als gevolg dat dorpelingen hun behoefte vaak dicht bij huis of in het bos deden. Hierdoor ontstond er veel vervuiling rondom het huis. Een ander gevolg was dat vrouwen geen privacy hadden tijdens hun wc-bezoek. Vrouwen moesten vaak wachten tot het nacht is om hun behoefte te doen. Dit was zeer gevaarlijk voor de vrouwen en de jonge meisjes. Er komen ook per week 1.000 mensen uit verschillende dorpen naar Mezezo voor de markt. Er was geen enkel openbaar toilet in Mezezo, behalve één toilet in een hotel. Stichting Wondem heeft een lange en intensieve discussie over de bouw van openbare toiletten gevoerd met het bestuur van Mezezo.

Voor veel boeren is het gebruik van een openbaar toilet en een warme douche niet doodnormaal. De mensen die twee keer per week voor de open markt komen, kunnen nu gebruikmaken van het toilet en de douche. Ze betalen slechts een klein bedrag aan schoonmaakkosten. De toiletten en douchekamers zijn van ’s ochtends 6.00 uur tot middernacht open zijn, dus 18 uur per dag. Naast deze sanitaire voorzieningen is ook al een waterleidingnet aangelegd. Inmiddels hebben we tanks voor reservewater en een ketel voor warm water gekocht.

Waterput in Kobastil

Toegang tot schoon en veilig drinkwater is van levensbelang, maar in Kobastil is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Om honger en ziektes te bestrijden is toegang tot schoon drinkwater essentieel. De waterput is door lokale aannemers gerealiseerd, is voor alle dorpelingen toegankelijk en wordt zo nodig gerepareerd door lokaal opgeleide loodgieters.

 

Waterproject

De drinkwater- en sanitaire voorzieningen laten sterk te wensen over. Dit heeft direct effect op de gezondheid van de kinderen. Zij zijn daardoor vaak onnodig slachtoffer van infectieziekten. Daarom voert Stichting Wondem ook projecten uit die erop gericht zijn om de hygiëne op school te verbeteren. Het gaat dan om het zorgen voor een goede watervoorziening op en rond de school.

Eind 2012 is Stichting Wondem gestart met het installeren en in gebruik nemen van waterpompen rond de school. Daarmee heeft de school een goede watervoorziening voor drinkwater en om de toiletten te spoelen. Onderdeel van het project is ook de opleiding van alle betrokkenen. Technici, schoolleiding en gemeenteambtenaren worden opgeleid in het beheer van de pompen en het beheer van de wateromstandigheden in het dorp. Hierdoor is de watervoorziening op school gegarandeerd.

Galerij van Schoon Water