Stichting Wondem

 

Missie van Stichting Wondem

Het belangrijkste doel van Stichting Wondem is het bestrijden van de armoede in Ethiopië. Dit wil Stichting Wondem voornamelijk doen door de zelfredzaamheid van de bevolking in Ethiopië te verbeteren.

Arme Ethiopische vrouw

In Ethiopië leven naar schatting 100.000 kinderen op straat, waarvan 40.000 in Addis Ababa. Dit aantal neemt jaarlijks met 5% toe. Voornamelijk door armoede, oorlog en hongersnood zijn deze kinderen van hun familie gescheiden. Jonge meisjes van het platteland worden vaak gedwongen om naar de stad te gaan om te werken in de huishouding waarbij zij blootstaan aan uitbuiting en (seksueel) misbruik. Veel meisjes ontvluchten deze situatie en komen op straat terecht. Zij dreigen dan in de (kinder)prostitutie verzeild te raken, waarbij het risico van besmetting met hiv en hepatitis extreem hoog is. Het specifieke straatmeisjesprobleem wordt door de Ethiopische autoriteiten nog onvoldoende erkend; er is voor deze kinderen dan ook vrijwel geen opvang of hulp.

School in Mezezo

Visie en kernwaarden van Stichting Wondem

Wat willen wij zijn en wat vinden wij belangrijk?

  • Wij stellen de mens en het menselijke contact centraal.
  • Wij zijn open naar elkaar en naar buiten.
  • Wij zijn kritisch en blijven met elkaar in gesprek.
  • Wij willen samenwerken en van elkaar leren.
  • Wij zijn transparant.

Het bestuur van Stichting Wondem

Stichting Wondem heeft een bestuur van vrijwilligers. Zij ontvangen dan ook geen beloning. De bestuursleden vergaderen over uiteenlopende zaken op bestuurlijk en financieel niveau, werven fondsen, onderhouden contacten en verrichten pr-activiteiten, zoals het samenstellen en versturen van nieuwsbrieven.

Het bestuur van Stichting Wondem bestaat uit:

  • Tefera Zerfu, voorzitter
  • Seblewongel Demse, secretaris
  • Gelaw Teferi, penningmeester

Tefera Zerfu is getrouwd en de vader van Wondem. Hij heeft Stichting Wondem opgericht in 2010 ter nagedachtenis van zijn zoon Wondem, die op 12-jarige leeftijd is overleden door een inschattingsfout in het AMC in Amsterdam. Hij is de eigenaar van het Ethiopisch restaurant Addis Ababa aan de Overtoom in Amsterdam en heeft voedingsleer in Ethiopië en Nederland gestudeerd.

Seblewongel Demse is moeder van 2 kinderen. Tijdens een vakantie is ze naar Mezezo in Ethiopië gegaan en daar heeft ze de bittere armoede gezien. Dat heeft veel indruk op haar gemaakt. Daarom zet zij zich met veel plezier en enthousiasme in voor Stichting Wondem.

Gelaw Teferi is getrouwd en vader van 2 kinderen. Hij heeft bij het lokale en nationale Rode Kruis in Ethiopië en Nederland gewerkt. In Ethiopië heeft hij veel ervaring met voedselhulp opgedaan. Als penningmeester houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met de financiën van Stichting Wondem. Hij voert de administratie en onderhoudt de (financiële) contacten met de partners in Ethiopië.

Onderwijs is de sleutel

Stichting Wondem wil arme kinderen in Ethiopië een betere toekomst geven. Wij geloven dat onderwijs de sleutel hiertoe is.

Akte van oprichting en uittreksel uit handelsregister van Stichting Wondem

 

akte van oprichting Stichting Wondem en uittreksel handelsregister

Het Kamer van Koophandel-nummer van Stichting Wondem is: 5020724

Het RISN van Stichting Wondem is: 8226.13.402. RISN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer.

ANBI-status

Stichting Wondem heeft in Nederland de ANBI-status. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een erkend goed doel dat zich inzet voor het algemeen nut. Dat betekent dat de Belastingdienst erop toeziet dat de doelstelling en activiteiten van de ANBI voor ten minste 90% het algemeen belang dienen. In veel gevallen kunt u een donatie aan een organisatie met de ANBI-status geheel of gedeeltelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.