Wondem Foundation took part with the following story, ‘Grote Kleine Amsterdammer verbetert leven van Ethiopische kinderen’, in the Gouden Gans election of Wilde Ganzen in 2016.

Grote Kleine Amsterdammer verbetert leven van Ethiopische kinderen

Wondem was een vrolijke en behulpzame jongen uit Amsterdam. Hij is vijf keer in Ethiopië geweest. Van de armoede die hij daar zag, werd hij erg verdrietig; arme kinderen zonder eten of kleren. Hij wilde meteen zijn eigen kleding en schoenen weggeven. Dit deed hij ook en daarna vroeg hij: “Papa, hoe kan ik geld verdienen voor die kinderen?” Hij zei dat hij later als volwassene een eigen stichting wilde oprichten om de allerarmste kinderen in Ethiopië een betere toekomst te geven.

Deze droom heeft Wondem niet kunnen verwezenlijken. Op 11 februari 2009 overleed hij plotseling, slechts 12 jaar oud. Door middel van Stichting Wondem maken wij, Tefera en Etetu Zerfu, de droom van onze zoon Wondem waar. Wij doen dat met vele vrijwilligers en onze partners, van wie Wilde Ganzen de belangrijkste is. En wij doneren aan Stichting Wondem alle fooien die wij op maandag in ons Ethiopisch restaurant Addis Ababa in Amsterdam ontvangen.

Stichting Wondem heeft al 6 projecten in Ethiopië gedaan. De eerste projecten waren de bouw van een schoolbibliotheek en twee practicumlokalen. Door betere studiemogelijkheden en praktijklessen halen leerlingen hogere cijfers en slagen ze vaker voor de Cito-toets.

Schoolgaande meisjes blijven tijdens hun menstruatie vaak thuis. Daardoor missen zij één week school per maand en blijven hun resultaten achter. Stichting Wondem deelt maandverband uit op school zodat ze niet thuis hoeven te blijven als ze menstrueren. De schooluitval is hierdoor gedaald van 47% naar 1%.

Stichting Wondem heeft waterpompen geïnstalleerd voor goede drinkwater- en sanitaire voorzieningen op en rond de scholen in de dorpen Mezezo en Kobastil. De kinderen en inwoners zijn nu minder vaak slachtoffer van infectieziekten.

Omdat maar liefst 30% van de zwangere vrouwen complicaties ondervond, zoals het overlijden van de baby of moeder, heeft Stichting Wondem een gezondheidscentrum gebouwd. De vrouwen kunnen hier terecht voor advies, onderzoek en behandeling. Hierdoor is er geen enkel sterfgeval meer geweest en is iedere complicatie verholpen. Uit dank noemen de ouders hun kind vaak Wondem.

Als wij het graf van Wondem bezoeken, zijn wij uiteraard bedroefd over zijn heengaan, maar wij putten er troost, moed en zingeving uit dat wij als het ware nu vele kinderen met de naam Wondem hebben en wij nog meer kinderen een betere toekomst geven. Wij zijn trots op onze zoon Wondem, die alles in gang heeft gezet. Hij is een Grote Kleine Amsterdammer. En Wondem kan trots zijn op ons dat wij zijn droom met veel inzet en enthousiasme hebben gerealiseerd. In Ethiopië zullen zijn naam en nalatenschap eeuwig voortleven.

Stichting Wondem
Tefera Zerfu, voorzitter
06 – 40 72 52 28
addis.ababa@online.nl
jeller4.sg-host.com